Go to the content anchor
Visitor:59375
:::
Visitor:59375
:::
:::

Department of Humanities and Social Sciences, Ministry of Science and Technology

Title Name Contact Information
Director-General Ming-Jen Lin, Ph.D. mjlin@most.gov.tw
TEL: 886-2-2737-7548
FAX: 886-2-2737-7674
Deputy Director-General Ying-Yu Lai yylai@most.gov.tw
TEL: 886-2-2737-7479
FAX: 886-2-2737-7674
Section Chief Jia-Mei Lin jmlin@most.gov.tw
TEL: 886-2-2737-7108
FAX: 886-2-2737-7674
Section Chief Shu-Hui Yen shyen@most.gov.tw
TEL: 886-2-2737-8071
FAX: 886-2-2737-7674
Section Chief Nien-Lin Wu

nlwu@most.gov.tw

TEL: 886-2-2737-7488
FAX: 886-2-2737-7674

 

 

Discipline Convenor Staff Tel & E-mail
( please add "most.gov.tw" after @ )
Chinese Literature

Prof. Chi-Ping Lin

cplin@nccu.edu.tw

Chun-Li Hou 886-2-2737-7552
clhou@
Foreign Literature

Prof. Shu-Li Chang

zhuli@mail.ncku.edu.tw

Wen-Chun Lan 886-2-2737-7460
wclan@
Linguistics Prof. Jo-Wang Lin
jowanglin@gate.sinica.edu.tw
Jyh-Pyng Chyn 886-2-2737-7942
jpchyn@
History Prof. Miaw-Fen Lu
miawfen@gate.sinica.edu.tw
Jyh-Pyng Chyn 886-2-2737-7942
jpchyn@
Philosophy Prof. Cheng-hung Tsai
chtsai917@gate.sinica.edu.tw
Nien-Lin Wu

886-2-2737-7488
nlwu@

The Arts Prof. Chang-Franw Lee
leecf@yuntech.edu.tw
Yuphen Chen 886-2-2737-7817
ypchen@
Anthropology and Ethnic Studies Prof. Mei-Ling Chien
mlchien@faculty.nctu.edu.tw
Hsien-Chen Chi 886-2-2737-7550
hcchi@
Sociology Prof. Wen-yuan Lin
wylin1@mx.nthu.edu.tw
Hsien-Chen Chi 886-2-2737-7550
hcchi@
Education Prof. Huei-Mei Liu
liumei@ntnu.edu.tw
Lee-Jung Yang

Jenny Wu
886-2-2737-7549 lryang@

886-2-2737-7443 jenywu@
Psychology

Prof. Yaw-sheng Lin

yawsheng@ntu.edu.tw

Tsuey-Mei Lin 886-2-2737-7617
tmlin@
Law Prof. Chien-Liang Lee
chenny@sinica.edu.tw
Fang-Mei Lin 886-2-2737-7989
fmlin@
Political Science Prof. Kuo-Shiang Roy Tseng
roytseng@gate.sinica.edu.tw
Fang-Mei Lin 886-2-2737-7989
fmlin@
Economics Prof. Tsung-Sheng Tsai
tstsai@ntu.edu.tw
Pei-ying Chiang 886-2-2737-7819
pichiang@
Finance and Accounting

Prof. Yehning Chen​

ynchen@ntu.edu.tw

Tsuey-Mei Lin

886-2-2737-7617
tmlin@

Management (I)

Prof. Mei-Chih Hu​

mchu@mx.nthu.edu.tw

Yiru Shieh  886-2-2737-7551
yrshieh2@
Management (II) Prof. Chih-Ping Wei
cpwei@ntu.edu.tw
Hwei-Lan Pao 886-2-2737-7988
hlpao@
Regional Science and Geography Prof. Jinn-Yuh Hsu
jinnyuh@ntu.edu.tw
Tzy-Yeuan Hung 886-2-2737-7269
ty1hung2@
Mathematics Education Prof. Ru-Fen Yao
rfyau@mail.ncyu.edu.tw
Miao-Hsing Hsu 886-2-2737-7971
mhhsu@
Science Education

Prof. Chin-Chung Tsai

tsaicc@ntnu.edu.tw

Miao-Hsing Hsu 886-2-2737-7971
mhhsu@
Information Education Prof. Chen-Chung Liu
ccliu@cl.ncu.edu.tw
Chiung-Te Wang 886-2-2737-7556
ctwang@
Applied Science Education Prof. Yi-Shun Wang
yswang@cc.ncue.edu.tw
Shu-mei Chen 886-2-2737-8013
smchen@
Medical Education Prof. Ping-Keung Yip
liuyip@ms23.hinet.net
Shu-Hui Yen 886-2-2737-8071
shyen@
Diversity Science Education

Prof. Chin-Chung Tsai

tsaicc@ntnu.edu.tw

Miao-Hsing Hsu 886-2-2737-7971
mhhsu@
STS and Science Communication Prof. Wen-ling Tu
wtu@nccu.edu.tw
Shu-Hui Yen 886-2-2737-8071
shyen@
Science Education Practice and Implementation

Prof. Hsin-Yih Cindy Shyu

hyshyu@mail.tku.edu.tw

Chiung-Te Wang 886-2-2737-7556
ctwang@

Emerging/Other Fields

Ming-Jen Lin, Ph.D.

mjlin@most.gov.tw

Su-Mei Wei

886-2-2737-7179

mswei@

 

 

Last Modified : 2020/07/02